THE GARDEN HALLInnkalling


til ordinær generalforsamling i NSchK avd Hedmark holdes 13. februar 2023
kl. 17.00 på Skjolds Venner

(forsamlingshus på venstre side før avkjøring til Brandsrudsletta)

Husk at kontingenten må være betalt for å ha stemmerett og være valgbar på generalforsamlingen.


Lenke til innkallingen(pdf)