Representantskapsmøte 2023


Ble holdt på Quality Airport Hotel Gardermoen 15. april.

Delegater fra NSchK avd Hedmark var Frode Thane Larsen og Bjørn Lie. Som observatører møtte Lisbeth V. Hyllvang og Britt Haugen.

Her kan du lese dokumentet (pdf)Generalforsamling 2023
Sjolds venner 13. februar 2023
kl. 17.00


Kunngjøring ble sendt per epost til alle medlemmer - 4. januar 2023

Innkalling ble sendt per epost til alle medlemmer - 29. januar 2023


Lenke til innkalling pdf


Protokoll pdf


NSchK - utdrag fra lovene §3-1 pdf


Kontonummer 1800 28 34800

Organisasjonsnummer 993141925