Generalforsamling 2023 - Sjolds venner 13. februar 2023 kl. 17.00


Kunngjøring sendt per epost til alle medlemmer - 4. januar 2023

Innkalling sendt per epost til alle medlemmer - 29. januar 2023

Lenke til innkalling pdf


NSchK - utdrag fra lovene §3-1 pdf