Påmeldingslenke tysk mønster

Tysk Mønster (tyskweb.no)


Avlskåring norsk og tysk - skjema

Avl/Utstilling skjemaer | Norsk Schäferhund Klub (nschk.no)

Husk å sende påmeldingsskjema med kopier av de dokumentene som står beskrevet på påmeldingsskjemaet til klubben senest en uke før kåringsdagen.

Du må ha med originale papirer på selve kåringsdagen.


Kontonummer 1800 28 34800

Organisasjonsnummer 993141925