Det startet i 1946


Avd. Hedmark så dagens lys i 1946, med forberedende møte 17. juni 1946 på Grand Hotell med 24 fremmøtte. Avdelingen ble stiftet 5. august og innvotert i N. Sch. K. 15.august 1946 som avd. nr. 6 (Nordenfjeldske 1939, Moss 1944, Rogaland, Halden og Kristiansand 1945. Kristiansand ble borte, kom tilbake som Agder senere. Oslo er N. Sch. K.’s vugge, ble avdeling ved omorganisering til forbund i 1950.) Utstilling ble avholdt samme år. Stor heder for klubben og 6 ganger 1. premie til Østensjø Steff (Smebye). Lavinehunden Heidi var en av de første i landet (Skalstad fra Vang var eier).


I Hedmark hadde schäferhund- og bruksinteressen lenge vært stor, men det kom ikke til samling i avdeling før Bjarne og Else Smebye, Olga og Harald Hagen, tanntekniker Jørpeland, familien Wethammer med flere tok initiativ og søkte om avdelingsstatus. Vi hører første gang om Bjarne Smebye i de ”harde 30-åra”, som var tøffe også for N. Sch. K. – så tøffe at det ble drøftet å nedlegge tidsskriftet og i stedet gi ut årbok. Heftige protester fra medlemmene hindret dette. Parole: ”Intet tidsskrift, ingen klubb.” Smebye var eier av utstillings- og avlshannen Rex av Sommerfryd (innavlet på Geri v. Stolzenfels), og ble kjent som oppdretter under kennelnavnet Østensjø. Han bodde i Oslo, men i 1945 hadde han for lengst flyttet til Hamar, og ble betraktet som Norges beste oppdretter. Han eide bl.a. importene Schæfers Maja (Danmark) og Hätare vom Haus Schütting (Tyskland).


Den mest markante avlshannen i 1940-årene var Østensjø Steff, som ga typelikhet med seg selv og godt gemytt. Det er for øvrig han som preger Norsk Schäferhund Klubs diplom. Imponerende avlsklasser ble vist i Hamar og på NKK’s utstilling på Slaktehuset, Oslo, i 1946. (220 schäferhunder anm.) m.fl. Østensjø-hunder gjorde seg stadig gjeldende både som bruks- og utstillingshunder.


Da klubben skulle demokratiseres, og omdannes til forbundsform vedtatt på generalforsamling i Oslo 24. august, var det naturlig å legge det forberedende representantskapsmøtet til det best tenkelige sted; Hamar, i forbindelse med utstillingen 27. og 28. august 1949. Det møtte 3 fra Oslo, 1 fra Moss, 1 fra Nordenfjeldske og Bjarne Smebye fra Hedmark, som var vertskap. Forbundsformen trådte i kraft 01.01.1950. Denne organisasjonsformen har holdt seg helt fram til i dag, men på rep.møte 2007 blir forslag til ny organisasjonsmodell lagt fram. Hvordan dette er tenkt, blir lagt ut på klubbens hjemmeside slik at dere kan lese forslaget der.

Formenn fram til 30 års jubileet var: Smebye, Jørpeland, Frilseth, Buenget, Andersen, Moen, Henriksen og Solberg. Det var andre tider da; Bjørn Andersen syklet rundt med innkalling til medlemsmøter! Nå bruker vi mail og sms og når hverandre i løpet av sekunder. Medlemspost blir sendt ut elektronisk der det er mulig. Men, bladet vårt ”Gi Hals” skal fortsatt være i papirformat!


En rekke stevner og møter ble holdt i løpet av årene. Senere formenn: Per Aas Jacobsen fra 1980, Vidkun Tokstad fra 1981, Rune Emilsen fra 1986, Dag Nordve fra 1988, Heidi Tokstad fra 1989, og John Storø fra 1996. Etter dette har Knut Erik Gran, Rune Tangen og Ole Magnus Småriseth vært ledere, og Heidi Tokstad fra november 2006. I 1978/79 var Hovedbrukshundutvalget i N. Sch. K. betrodd Hedmarks dyktige brukshundfolk.

13. august 1946 holdt avd. Hedmark sin første, meget vellykkede utstilling og avdelingsfest. Dommere var Niels Chr. Lyngaas (hanner) og Egil W. Larsen (tisper). Disse hadde begge vært med i N. Sch. K. fra starten i 1922, og ble også verdifulle støttespillere i NKK, dommere for alle raser. De fikk hver sin dommerelev: Mimi (Rustad Wold) Lønnum og Helmuth Larsson, Sandnes. Utstillingens formann var naturligvis Bjarne Smebye, og komite Oskar Larsen, Karl Olstad, Dyre Wethammer og Else Smebye. Anm.tallet var hederlig etter den tids målestokk lokalt: 69 = 36 hanner, 33 tisper. Alle unntatt 3 hannhunder stilte i AK.

Hunder som ellers utmerket seg på den tiden var: Panter 360F (Varg/Senta) e: Petter Gjermundsen, Briskeby, Østensjø Steff, Østensjø Heidi, Østensjø Sunni m.fl. I 1953 innbød avdeling Hedmark, som den første avdeling, tysk dommer til sin utstilling. Det var Fritz Hartung, Neumünster, oppdretter av Tharanter Forst. Dette skapte stor skepsis i forkant, men viste seg å være svært vellykket. Avdelingen ble i så måte trendsetter.

Hjerkinnstevnet startet som treningssamling fra 1950 ( på Dalholen i Folldal). Først ble avd. Nordenfjeldske med, senere kom Romerike og Oslo. Det var ikke enkelt med transport. Ikke sjeldent satt vi på lasteplanet for å komme til stevnene. Stevnet ble senere arrangert på Renåvangen i mange år, før det ble flyttet til Sølenstua i 1978. Sølenstevnet er fortsatt kjent og kjært for de fleste som driver med bruks! Programmet har blitt endret noe i takt med Norsk Schäferhund Klubs brukshund program, og fra 2007 blir Sølenstevnet et offisielt stevne med øvelser fra RIK.


Lagkonkurranser mot avd. Romerike og avd. Kongsvinger ble også tradisjon i form av Finnskogstevnet som gikk i mange år. På 1980-tallet hadde vi også konkurranser med Gjøvik Hundeklubb. Konkurranse med Politiet var en suksess for oss.

I 1978 ble 3 ”mentaltestdommere” i avdelingen godkjent: Gudmund Engli, Vidkun Tokstad og Reidar Solberg. Disse ga instruksjon og opplæring om karaktertester og funksjonsanalyser på Midtstranda og Hjellum, hvor det også ble avholdt tester. Dette var industriområder som i flere år ble brukt som testarenaer. Hedmark har tradisjon for å følge opp i dette som vesentlig for schäferhundens karaktermessige sunnhet. Karaktertester og funksjonsanalyser arrangeres, og nå har ferdselsprøven kommet inn som et godt alternativ til karaktertesten.


NM i brukshund ble arrangert av avdelingen vår hele 25 ganger på rad. I 1961 var avdelingen arrangør av NM i bruks kl. B, og året etter for både kl. A og kl. B. NM i bruks ble arrangert av vår avdeling årlig helt fram til 1984. Arbeidet med NM er stort og krevende, og bare den som selv har prøvd det, kan riktig forstå det. Vidkun Tokstad, tidligere formann, kjent brukshunddommer og lavinehundmann, var med på 19 av dem. Blant hundene som utmerket seg var; Gordon, Kaisa, Gara, Juang, Zito, Guri, Rex, Rickie. Arrangementsted vekslet; Løten, Romedal og Flisa. Jeg husker times- og dagevis, for ikke å snakke om kilometervis, med forberedelser. Det var sondering av terreng, vasking av koier, merking av spor og runderingsgater (med kreppbånd – som var like spennende å se om fortsatt hang etter regnvær!), timesvis med venting i skogen som figurant, damegruppas gode lapskaus og skikkelig fest på kvelden! Transport ut i skogen foregikk i ”kaffebilen” hvor vi stod og holdt oss fast bak i kassa uten utsyn, men med nydelig kaffeduft i nesa.

Kurser er blitt holdt stadig;


1) For første gang i Norge; et praktisk kurs i avlsarbeid - med Skandinaviske eksperter som forelesere, 5. og 6. november 1983. Her var det stor deltakelse over rasegrensene, og et kvalitetsmessig høyt nivå.

2) Kurs i hundepsykologi av Anders Hallgren. Vi reiste til han i Sverige på kurs i pinsehelga i 1981, 1982, 1983, og han kom også til Hamar. På et foredrag på Arbeiderkafeen på Hamar kom over 200 fremmøtte.

3) Dressurkurs ble avholdt både ute og inne på forskjellige steder, bl.a. i plasthallen på Tjuvholmen og i Hullemanstallen, senere på Børstad u.skole, Ottestad u.skole og på Bergset.


Vi arrangerte også NM for førerhunder på Hamar 30.09.-03.10. 1982 med 17 deltakere. Av lokale resultater kan jeg nevne Harald Madsen m/Brutus fra Stange som ble nr. 4. Ellers startet også Liv Alme m/Penny fra Koppang. I hovedkomiteen satt Vidkun Tokstad, Gudmund Engli, Rune Emilsen, Helge Engen og Kari Sletten. I appellen var det dommere fra vår egen avdeling; Reidar Solberg og Gudmund Engli.


I mange år trente vi på Flystripa i Løten, og vi minnes utallige treningsøkter der. På vinterstid ble det tradisjon å grille pølser på bål etter endt økt i skogen. Gode minner! Fra Sælid gård fikk vi lov å leie en gammel stall i Vangsåsa. Den sto nedfallen og ubrukt. Men med mye dugnad ble den en flott hytte, hvor vi avholdt mange konkurranser. Et meget avholdt sted for treninger med kaffekos. Selvsagt ble det dannet ny kvinnegruppe som gjorde som kvinner pleier (kokte kaffe, suppe mm), og ved utlodning sørget for at avdelingen hadde penger. De var 12 damer, og de hadde møter 1 gang i måneden. Jeg husker de bl.a. broderte schäferhundbilder til gevinster. Litt artig er det at damene dannet en egen gruppe for å støtte klubben, og en del år senere (i 1990/91) var det rent kvinnestyre i avdelingen.

Hullemanstallen var i mange år samlingssted for treninger og aktiviteter. I 1989 flyttet avdelingen sitt tilholdssted til Furasaga i Løten, og siden på Gåsbu. Siden 1998 har Bergset vært tilholdsstedet med stort klubbhus og treningsbane.


Romerike arrangerte bussturer til Verdensutstillingen i Tyskland flere år på rad. Vi ble invitert og flere medlemmer var med mange år på rad. Uforglemmelige turer hvor vi fikk se topphunder på sitt beste og selvsagt hadde vi det veldig morsomt.


30 års jubileet ble avholdt den 11. desember 1976 på Gubbestua. 50 stk tilstede. Formann var da Jon I. Grøholt. Tilstede bl.a. den første formann Bjarne R. Smebye. Formann i Hovedstyret Kjell Karlsen med frue Else. Toastmaster var Jens Østvang. Hele jubileet ble tatt opp på bånd. Både taler og allsang av den flotte Schäferhundsangen, hvor alle 50 sang med så det runget. Av hovedstyrets formann fikk avd. overrakt en flott premie Vi fikk mye skryt fra hovedstyret for å hå skrevet historie for våre NM arrangementer i mange, mange år. Magne Hornsletten ble beste bruksekvipasje med sin Kala. Han er fortsatt aktiv i avdelingen, og har bl.a. gjort ”rent bord” flere ganger på Sølenstevnet.


På 80- og 90-tallet hadde vi også mye moro. Avdelingen var opptatt av å ha en aktiv profil utad, som viste schäferhundens allsidighet og gode egenskaper. Vi arrangerte kløvturer, kjøring med barn, kanefart, og hadde oppvisninger. Avdelingen var med på ”Sydlandsk marked” i Hamar, Stangedager, Elverumsdager, Romedalsdager og mer i flere år. I disse årene var det spesielt mange som lot utstilling og bruks gå ”hånd i hånd”.

40-årsjubileet ble holdt på klubbhuset i Ottested 15. november 1986. Rune Emilsen var formann. Her var 60 stk tilstede. Taler og festestemning preget kvelden.

Norsk Schäferhund Klub avd. Hedmark feiret sitt 50 års jubileum på Hamar i forbindelse med vår tradisjonelle utstilling. John Storø var formann, og flere avdelinger overrakte gaver og gratulasjoner.


De siste årene har vært preget av lave medlemstall og litt mindre aktivitet enn i de beste årene. Vi ser nå at det går oppover igjen, og satser på fortsatt økning i medlemstallet. Med RIK-programmet har vi også fått deltakere som starter internasjonalt, hedmarkinger plasserer seg i NM – i år hadde vi også norgesmesteren – og gode utstillingshunder har vi fortsatt i avdelingen.


Det er underlig for oss "gamle" som har vært med i mange, aktive år med våre beste venner "Hunden", med stor H, å tenke på at avdelingen feirer 60 år. Som i de fleste avdelinger er det alltid en del ildsjeler som står på og får andre med. Det vil føre for langt å nevne navn, men de arbeider slik at avdelingen fremdeles er levedyktig. Som min datter Mina undret seg før jeg skulle på festen i kveld: ”Er ikke Schäferhundklubben slutt?” Da var det godt å kunne svare: ”Det er den langt i fra!”


For Norsk Schäferhund Klub avd. Hedmark,

Heidi Tokstad

Kontonummer 1800 28 34800

Organisasjonsnummer 993141925